Privacybeleid

PEK BV draagt zorg voor je privacy! Daarom worden je persoonsgegevens met de grootste zorg verwerkt en verbindt PEK BV zich ertoe om alle geldende Nederlandse wettelijke regels hieromtrent te respecteren.
De internetgebruiker die de website van PEK BV ('Website') bezoekt of zich via deze Website registreert, deelt aan PEK BV persoonsgegevens mee, waaronder, doch niet beperkt tot:

  1. gegevens in verband met de identiteit van de bezoeker: naam, adres en andere contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en paswoord, IP-adres;
  2. financiële informatie zoals bankgegevens en creditcard gegevens;
  3. gegevens in verband met het dataverkeer.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
Door als Websitegebruiker je persoonsgegevens mee te delen, geef je ons de uitdrukkelijke toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

  1. het vergemakkelijken van het gebruik van de Bel,- Webcam,- SMS,- en aanverwante diensten die worden verleend door derden;
  2. het voorzien van betalingsmogelijkheden voor het gebruik van de Bel,- Webcam,- SMS,- en aanverwante Webcamdiensten;
  3. het verzenden van nieuwsbrieven, SMS;
  4. het automatisch opstellen van gebruikersprofielen;
  5. het optimaliseren van het beheer en het gebruik van de Website en van de aangeboden diensten.

Direct marketing
We kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden. Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor deze doeleinden, door een e-mail te sturen naar het adres dat hieronder wordt vermeld.

Het melden van problemen
We bewaren tevens persoonsgegevens die worden meegedeeld wanneer je ons een e-mail stuurt om een probleem te melden. Door het verzenden van een e-mail verklaar je je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig akkoord met de verwerking van deze persoonsgegevens door ons. We zullen de informatie die op deze manier verzameld werd uitsluitend gebruiken om het gemelde probleem op te lossen of om je e-mail te beantwoorden.

Nieuwsbrieven
Door je in te schrijven zal je mails ontvangen met informatie over Webcammers, Bellers, nieuwigheden, aanbiedingen, Webcamdiensten en Beldiensten. Deze mails zullen verstuurd worden door PEK BV, Wolwevershaven 30, Dordrecht, Nederland - Telefoon nummer: +31 78 8432381 – support@pek.nl. Als je deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kan je dat aanpassen via "Mijn account", zichtbaar op alle sites.

De beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens
We nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen de toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, wijzigingen of ongeoorloofde toegang, om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de Websitegebruiker niet beschadigd, vernietigd of aan derden meegedeeld worden en om de ongeoorloofde toegang door derden te verhinderen.

De bewaring van de inhoud van communicaties
Wanneer je kiest voor het gebruik van de chat room of van andere interactieve communicatiefaciliteiten, ga je ermee akkoord dat deze informatie wordt opgeslagen. PEK BV zal deze informatie, voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met de wettelijke beperkingen, bewaren om geschillen op te lossen, algemene ondersteuning te leveren en problemen te behandelen. Behoudens als antwoord op een gemotiveerd verzoek dat PEK BV ontvangt van een publieke overheid of een bevel van een rechtbank of een gerechtelijke instantie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of vermeende illegale activiteit, zal PEK BV deze informatie aan geen enkele derde meedelen.

Derden
We zullen je persoonsgegevens niet overmaken of verkopen aan derden. De informatie die je meedeelt kan wel worden overgemaakt aan de partners van PEK BV om de Bel,- Webcam,- SMS,- en aanverwante diensten te leveren.

Cookies
Wanneer je onze Website bezoekt, kan PEK BV informatie op je computer bewaren door middel van zogenaamde cookies. Cookies laten toe om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en om een volgend bezoek aan onze Website te vergemakkelijken. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om deze cookies van je harde schijf te verwijderen, om de plaatsing ervan te blokkeren of om je hieromtrent te informeren. Voor meer informatie omtrent deze functionaliteiten verwijzen we naar de instructies op het informatiescherm van je browser.

Recht op toegang
Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens te consulteren en om kosteloos de verbetering te vragen van gegevens die niet langer up-to-date zijn. De makkelijkste manier om dit recht uit te oefenen bestaat erin om een schriftelijk verzoek te sturen naar support@pek.nl

Meer informatie
Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail op het volgende adres support@pek.nl of door te schrijven naar PEK BV – Postbus 612 – 3300 AP Dordrecht, Nederland.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 22/01/2012. PEK BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, conform de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.